TREBALL DE SÍNTESI – 2n pagament

34,00

DIES: del 13 al 19 de juny, de 9:00 a 13:15
TEMES: The Human Body (1r ESO)
                  Ancient Civilizations (2n ESO)
                  Human Rights (3r. ESO)
Darrer dia per l’autorització i pagament:  dimarts 30 de maig