Treball de síntesi 1r pagament

40,00

DIES DE L’ACTIVITAT: del 17 al 21 de juny del 2024, de 9:00 a 13:15
TEMES: The Human Body (1r ESO)
                  Ancient Civilizations (2n ESO)
                  Human Rights (3r. ESO)
Darrer dia per l’autorització i pagament de la 1a quota:  dilluns 18 de desembre