Assegurança

23,00

Assegurança voluntària de petits accidents per a alumnes.
S’ofereix a tots els alumnes d’Educació Infantil, d’Educació Primària i d’Educació Secundària.
El cost per alumne/a serà de 23 euros, per a tot el curs 23 – 24. 

El darrer dia per contractar-la és el 30/09/2023.

Les cobertures són les següents:
*Atenció hospitalària: en els centres amb conveni amb l’asseguradora.
*Despeses de: cirurgia plàstica, reparadora, pròtesi, ulleres fins a 1.200 €
*Mort per : accident, infart de miocardi, agressió fins a 6.000 €
*Invalidesa permanent fins a 9.000 €
*Despeses de tramitació i sepeli fins a 1.500 €

Aquesta assegurança pressuposa l’existència de les cobertures familiars (seguretat social i mèdiques) i està orientada a solucionar els petits accidents escolars que, de fet, constitueixen la major part. Si a causa d’un accident cal ingressar un alumne en un centre de la seguretat social o amb concert, es farà sempre amb la cartilla dels pares.