Assegurança Casal

6,50

ÉS OBLIGATÒRIA PER AQUELLS ALUMNES QUE NO LA TINGUIN CONTRACTADA PER A TOT EL CURS 22-23

El preu (6,50€) és fixe, amb independència del nombre de setmanes de Casal.

Aquesta assegurança pressuposa l’existència de les cobertures familiars (seguretat social i mèdiques) i està orientada a solucionar els petits accidents escolars que, de fet, constitueixen la major part. Si a causa d’un accident cal ingressar un alumne en un centre de la seguretat social o amb concert, es farà sempre amb la cartilla dels pares.

Les cobertures són les següents:

  • Atenció hospitalària: en els centres amb conveni amb l’asseguradora.
  • Despeses de: cirurgia plàstica, reparadora, pròtesi, ulleres fins a 1.200 €
  • Mort per: accident, infart de miocardi, agressió fins a 6.000 €
  • Invalidesa permanent, fins a 9.000 €
  • Despeses de tramitació i sepeli, fins a 1.500 €

Podeu escollir fer el pagament en 1 vegada o en 2:
– 50% ara, amb càrrec a la targeta.
– 50% a principis de juny, que us vindrà carregat directament a la mateixa targeta.